Rodzina 3+

Program ma na celu:

  • wspieranie rodzin wielodzietnych
  • umacnianie rodziny i wspieranie jej funkcji
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych
  • ułatwianie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do różnorodnych dóbr i usług ,w szczególności kultury i sportu

Kto może być uczestnikiem programu

Członkowie rodzin wielodzietnych:
  • Rodzice (lub rodzic), inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli dziecko uczy się lub studiuje
  • wspólnie zamieszkujący na terenie Miasta Gliwice
  • W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu
Aby przystąpić do programu, zapraszamy na stronę urzędu miasta Gliwice:
https://www.gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
bezbolesne znieczulanie
bezbolesne znieczulanie
gabinet przyjazny dziecku
gabinet przyjazny dziecku
udogodnienia dla niepełnosprawnych
udogodnienia dla niepełnosprawnych
płatność kartami<br /><br />
płatność kartami

kredytowanie<br /><br />
kredytowanie

Wi Fi<br /><br />
Wi Fi

TV<br /><br />
TV

klimatyzacja<br /><br />
klimatyzacja

Pracownia RTG<br /><br />
Pracownia RTG